deyimlerimiz.com

Karşı karşıya olmak deyimi:

Karşı karşıya olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Birden karşılaşmak.
"Karşı karşıya olduğum için selam verdim."

2. Bir araya gelmek.
"Bu meseleyi karşı karşıya olunca konuşursunuz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.