deyimlerimiz.com

Katakulliye gelmek deyimi:

Katakulliye gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tuzağa düşmek.
"Koskoca patron böyle bir katakulliye gelmez."
"Katakulliye gelmem diyen yanılır."
"Katakulliye gelmemek için her zaman uyanık olmalıyız."

Katakulli: Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.