deyimlerimiz.com

Kaya gibi deyimi:

Kaya gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok sağlam.
"Öyle böyle değil, kaya gibi boru."
"Kaya gibi yapılar inşa etmeye devam ediyoruz."
"Biz kaya gibi sağlam durduğumuz sürece, rüzgârlar bizden hiçbir şey götüremez."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.