deyimlerimiz.com

Kayıttan düşmek deyimi:

Kayıttan düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yere mal olmaktan çıkararak defterde bu durumu belirtmek.
"Eski aboneleri kayıttan düşmemiz gerekiyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.