deyimlerimiz.com

Keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı deyimi:

Keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı deyiminin anlamı ve açıklaması

Başkasının büyük bir zararı karşısında kendi küçük zararını düşünenler için sitem olarak söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.