deyimlerimiz.com

Kedi yetişemediği ciğere pis dermiş deyimi:

Kedi yetişemediği ciğere pis dermiş deyiminin anlamı ve açıklaması

Elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışanlar için söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.