deyimlerimiz.com

Kefeni boynunda olmak deyimi:

Kefeni boynunda olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her an ölümü göze almak.
"Her gün operasyonda kefeni boynunda geziyor."
"Kefeni boynunda olan adamdan korkmalısın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.