deyimlerimiz.com

Kelime almak deyimi:

Kelime almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseden çeşitli yollarla bir şeyler öğrenmek.
"Boşuna uğraşma, ağzımdan tek kelime alamazsın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.