deyimlerimiz.com

Kendi keyfine gitmek deyimi:

Kendi keyfine gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İsteğine uygun davranmak.
"Kendi keyfine gidip işi bıraktı."
"Bugün kendi keyfime gidip akşama kadar gezeceğim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.