deyimlerimiz.com

Kendini düşünmek deyimi:

Kendini düşünmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Daima kendi çıkarını kollamak, bencil davranmak.
"Sen zaten hep kendini düşün, bizi umursama!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.