deyimlerimiz.com

Kerameti kendinden bilmek deyimi:

Kerameti kendinden bilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Başka bir etkenle kavuştuğu iyi durumu kendi çabasının verimi ya da değerinin karşılığı saymak.
"Kerameti kendinden bilse de, zerre faydasını görmedik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.