deyimlerimiz.com

Keramette bulunmak deyimi:

Keramette bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Doğaüstü olaylar ortaya koymak.
"Şeyh efendiye keramette bulunması için ricada bulundular."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.