deyimlerimiz.com

Keyfi oluncaya kadar deyimi:

Keyfi oluncaya kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Razı oluncaya kadar.
"Onun keyfi oluncaya kadar araba gider."
"Babamın keyfi oluncaya kadar, benim yaşım geçer."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.