deyimlerimiz.com

Keyif benim, köy Mehmet Ağanın deyimi:

Keyif benim, köy Mehmet Ağanın deyiminin anlamı ve açıklaması

Kim olursa olsun kimsenin işime karışmasını istemem.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.