deyimlerimiz.com

Kıç atmak deyimi:

Kıç atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çifte atmak.
"Huysuz bir at kıç atmış, biraz bacağında ezilme var."

2. Çok istemek.
"Çocuk dondurma diye kıç atmaya başladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.