deyimlerimiz.com

Kıç üstü oturmak deyimi:

Kıç üstü oturmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kıçı yere gelecek şekilde düşmek.
"Dün voleybol oynarken, kıç üstü oturdum."

2. Yenilmek, umduğunu elde edememek.
"Bu oyunda da, kıç üstü oturmaktan kurtulamadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.