deyimlerimiz.com

Kıçüstü oturmak deyimi:

Kıçüstü oturmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kıçı yere gelir duruma düşmek.
"Ayağım kaydı, kıçüstü oturup kaldım."

2. Herhangi bir konuda yenilmek, umduğuna ulaşamamak.
"Beni dinlemezsen, böyle kıçüstü oturup kalırsın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.