deyimlerimiz.com

Kılıçlama kaçmak deyimi:

Kılıçlama kaçmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yan yan koşarak çaprazlamasına gitmek.
"Kılıçlama kaçmaya başlayınca peşine takıldık."
"Harçlığını aldığı gibi, kılıçlama kaçarak bakkala gitti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.