deyimlerimiz.com

Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır deyimi:

Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulunduğu toplumda hangi taraftan çıkar elde ederse o tarafın istediği gibi hareket eder.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.