deyimlerimiz.com

Kırağı vurmak deyimi:

Kırağı vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kırağı, dondurup bozmak.
"Dün gece soğuktan meyveleri kırağı vurmuş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.