deyimlerimiz.com

Kırmızı kart görmek deyimi:

Kırmızı kart görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Oyundan çıkarılma cezasına çarptırılmak.
"İki oyuncu kırmızı kart görüp, oyun dışında kaldı."

2. Ciddi bir biçimde uyarılmak.
"Sınıfta bazı öğrencilere kırmızı kartı gördü."

3. Dışlanmak.
"Sen kırmızı kart gördüğün için fazla yaklaşma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.