deyimlerimiz.com

Kırmızı kart göstermek deyimi:

Kırmızı kart göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Oyundan çıkarma cezasına çarptırmak.
"Hakem kırmızı kart göstermekte tereddüt etmedi."

2. Ciddi bir biçimde uyarmak.
"Sen haddini aşıyorsun, kırmızı kart göstermek zorunda kalacağım."

3. Dışlamak.
"Kırmızı kart gösterdilerse, sen de onlardan uzak dur."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.