deyimlerimiz.com

Kısıt altına almak deyimi:

Kısıt altına almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kısıtlamak.
"Çocuğuyla görüşmesi kısıt altına alınmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.