deyimlerimiz.com

Kısmeti bağlanmak deyimi:

Kısmeti bağlanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İstediği hâlde evlenememek.
"Kısmeti bağlanmış diye muska yaptırmaya gitmişler."
"Herhalde kısmeti bağlanmış ki, sonunda evde kaldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.