deyimlerimiz.com

Kısmeti kesilmek deyimi:

Kısmeti kesilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Daha önceden kendisine nasip olan bir şey artık nasip olmamak.
"Artık buradan balık çıkmıyor, demek ki kısmetim kesilmiş."
"Kısmetimiz kesilirse, tası tarağı toplar gideriz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.