deyimlerimiz.com

Kitabında yer almamak deyimi:

Kitabında yer almamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Aklına ve mantığına aykırı düşmek, defterinde yazmamak.
"Dostu satmak bizim kitabımızda yer almaz."
"Belli ki dürüstlük senin kitabında yer almıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.