deyimlerimiz.com

Kitap devretmek deyimi:

Kitap devretmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir veya birden çok kitabı başından sonuna kadar okuyup bitirmek.
"Bilgisayar konusunda çok kitap devrettim."
"Yıllarca sayısız kitap devretmiş uzman bir hocamız vardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.