deyimlerimiz.com

Kitap sarayı deyimi:

Kitap sarayı deyiminin anlamı ve açıklaması

Halk için kurulmuş büyük kitaplık.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.