deyimlerimiz.com

Kıyameti koparmak deyimi:

Kıyameti koparmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeye çok kızarak bağırıp çağırmak, feryat etmek.
"Onlara ayrılan masaya, başka müşteriler oturdu diye kıyameti kopardı."
"Onun bilgisayarına dokunma, yoksa kıyameti koparır."

2. Aşırı gürültülere, kargaşaya yol açmak.
"Öğretmen olmayınca, çocuklar sınıfta kıyameti koparıyor."
"Bu olay duyulmasın, yoksa kasabada kıyameti koparırlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.