deyimlerimiz.com

Kıyametler koparmak deyimi:

Kıyametler koparmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeye çok kızarak bağırıp çağırmak, feryat etmek.
"Onlara ayrılan masaya, başka müşteriler oturdu diye kıyametler kopardı."
"Onun bilgisayarına dokunma, yoksa kıyametler koparır."

2. Aşırı gürültülere, kargaşaya yol açmak.
"Öğretmen olmayınca, çocuklar sınıfta kıyametler koparıyor."
"Bu olay duyulmasın, yoksa kasabada kıyametler kopar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.