deyimlerimiz.com

Kıyıya atmak deyimi:

Kıyıya atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karaya çıkartmak veya sürüklemek.
"Ustam, sen bizi karşı kıyıya atar mısın?"
"Denizin dalgaları, tüm çöpleri kıyıya atmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.