deyimlerimiz.com

Kolayına bakmak deyimi:

Kolayına bakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi yaparken kolay ve kestirme yolu seçmek.
"Kolayına bakıp, uyduruk bir ödev yapmayın."
"Bu akşam işin kolayına bakıp, dışarıdan hazır yemek söyledik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.