deyimlerimiz.com

Kollarını sallaya sallaya gezmek deyimi:

Kollarını sallaya sallaya gezmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Suçlu kimse serbestçe dolaşmak.
"Bana silah çeken adam, kollarını sallaya sallaya geziyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.