deyimlerimiz.com

Koltuğunun altına sığınmak deyimi:

Koltuğunun altına sığınmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin koruyuculuğuna, himayesine girmek,koltuğuna girmek.
"Daha on yaşında dayısının koltuğunun altına sığınmıştı."
"Müdürün koltuğunun altına sığınmış, kafasına göre işe geliyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.