deyimlerimiz.com

Konar göçer yaşamak deyimi:

Konar göçer yaşamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Göçebe bir hayat sürmek, yerleşik bir hayat düzeni kurmamak, göçerkonar olmak.
"Benim atalarım konargöçer yaşarlarmış."
"Bu kasabada çakılı kalmaktansa, konargöçer yaşamayı tercih ederdim."

Doğrusu Konargöçer yaşamak şeklindedir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.