deyimlerimiz.com

Koparıp atmak deyimi:

Koparıp atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Koparmak.
"Bahçedeki tüm otları koparıp atmış."

2. İlgisini kesmek, önem vermemek.
"Seni kalbimden koparıp atmakta kararlıyım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.