deyimlerimiz.com

Korkuya kesmek deyimi:

Korkuya kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Korkmak.
"Silah seslerini duyunca, herkes korkuya kesti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.