deyimlerimiz.com

Kötü yola saptırmak deyimi:

Kötü yola saptırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yasa dışı, uygunsuz veya hoşa gitmeyen bir yaşayış içine sokmak, kötü yola sürüklemek.
"O arkadaşların, seni de kötü yola saptıracaklar."
"Beni, kötü yola saptırmak için çok çabaladın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.