deyimlerimiz.com

Kötü yola sürüklemek deyimi:

Kötü yola sürüklemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yasa dışı, uygunsuz veya hoşa gitmeyen bir yaşayış içine sokmak, kötü yola saptırmak.
"O arkadaşların, seni de kötü yola sürükleyecek."
"Beni, kötü yola sürüklemek için çok çabaladın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.