deyimlerimiz.com

Kozunu pay etmek deyimi:

Kozunu pay etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aradaki anlaşmazlığı zora başvurarak, üstün olan güce dayandırarak çözümlemek, sona erdirmek.
"Onunla kozunu pay etmeye can atıyordu."
"Yakında seninle kozumuzu pay edeceğiz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.