deyimlerimiz.com

Kula kul olmak deyimi:

Kula kul olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin buyruğu altında bulunmak.
"Kula kul olmak, bizim kitabımızda yazmaz."
"Kula kul olmuş insanlardan, her şey beklenir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.