deyimlerimiz.com

Külâhıma dinlet deyimi:

Külâhıma dinlet deyiminin anlamı ve açıklaması

Söylediğin söz kulağıma girmez anlamında.

Külah: Eskiden kullanılan bir tür başlık.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.