deyimlerimiz.com

Külçe kesilmek deyimi:

Külçe kesilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dermansız, güçsüz kalıp olduğu yere yığılmak.
"Yedinci kata yükü taşırken, beşinci katta külçe kesildi."
"Zavallı hayvan, kasabaya varamadan külçe kesiliverdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.