deyimlerimiz.com

Kundak koymak deyimi:

Kundak koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yangın çıkarmak için bir yere tutuşmuş yağlı bez parçası koymak.
"Gece saatlerinde, bir banka şubesine, kundak koymaya çalışmışlar."

2. Ara bozacak bir söz ya da davranışta bulunmak.
"Senin gibi insanlar, kundak koymaktan başka işe yaramaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.