deyimlerimiz.com

Kuruntu yapmak deyimi:

Kuruntu yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Boş yere tasalanmak.
"Çocuk on dakika gecikti diye kuruntu yapma, az sonra gelir."
"Yaşlı adam, borçları yüzünden kuruntu kapılıyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.