deyimlerimiz.com

Kuruntuya kapılmak deyimi:

Kuruntuya kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Boş yere tasalanmak, gereksiz kaygılanmak.
"Çocuk on dakika gecikti diye kuruntuya kapılma, az sonra gelir."
"Yaşlı adam, borçları yüzünden kuruntuya kapılmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.