deyimlerimiz.com

Kürünü kırmak deyimi:

Kürünü kırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Heves ettiği, imrendiği, çok istediği şeye kavuşup ona doymak, hevesini almak.
"Artık bilgisayardan kürünü kırdı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.