deyimlerimiz.com

Kuş sütünden başka her şey var deyimi:

Kuş sütünden başka her şey var deyiminin anlamı ve açıklaması

Her türlü yiyecek var, anlamında söylenir.
"Sofrada da kuş sütünden başka her şey var."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.