deyimlerimiz.com

Kuşun kanadıyla haber salmak deyimi:

Kuşun kanadıyla haber salmak deyiminin anlamı ve açıklaması

En hızlı bir biçimde haber vermek.
"Sana ihtiyaç olursa, kuşun kanadıyla haber salarız."
"Sevdiğim, kuşun kanadıyla gel görüşelim diye haber salmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.