deyimlerimiz.com

Kütüğe geçirmek deyimi:

Kütüğe geçirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ana deftere yazmak.
"Kütüğe geçirmem gereken kayıtlar var."
"Yeni aldığımız malzemeleri de kütüğe geçirin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.